บริการ
คลีนิคสุขภัณฑ์
เรื่องห้องน้ำเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าชักโครกจะเสียหรือก๊อกน้ำมีปัญหา เราพร้อมแก้ไขปัญหาห้องน้ำให้คุณ
บริการลูกค้าทั่วไป
$t('service.personal.sell)
เลือกซื้อสุขภัณฑ์
เรามีสุขภัณฑ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะห้องน้ำคอนโด หรือห้องน้ำบ้านของคุณ สั่งซื้อออนไลน์ง่ายๆ หรือแวะมาที่โชว์รูมใจกลางเมืองของเรา
เลือกดูสินค้า
$t('service.personal.consult)
ปรึกษาปัญหาห้องน้ำ
คุยกับเราเรื่องห้องน้ำ สอบถามวิธีสร้างและซ่อมห้องน้ำ หรือยืดอายุการใช้งานสุขภัณฑ์ให้อยู่กับเราไปอีกนาน
ติดต่อเรา
$t('service.personal.spare)
ค้นหาอะไหล่
คลีนิคสุขภัณฑ์ สะสมอะไหล่สำหรับสุขภัณฑ์ทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดและเก่าเลิกผลิต คุยกับเราหรือค้นหาได้ที่นี่
ค้นหาอะไหล่
บริการลูกค้าธุรกิจและโครงการ
สำหรับหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ เราพร้อมให้บริการครบวงจร ตั้งแต่เลือกสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน จำหน่าย พร้อมปรึกษาปัญหาห้องน้ำและค้นหาอะไหล่สุขภัณฑ์ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
ส่งรายการสั่งซื้อ หรือขอใบเสนอราคาได้จากฟอร์มของเรา